Més de 50 anys d'experiència

Més de 50 anys
d’experiència

Compromesos amb la qualitat del produte i el medi ambient

Compromesos amb la
qualitat del producte i el
medi ambient

Conscients de la importància de la prevenció

Conscients de la
importància de la
prevenció

ENS PRESENTEM

ÀRIDS BOFILL, S.A. és una empresa, situada a la població de Regencós, dedicada a l’extracció, fabricació i comercialització d’à̀rids, formigons, morters i prefabricats de formigó.

Va començar l’activitat a l’any 1957 com a sorrera, explotant les sorres que es trobaven a les dunes eòliques conegudes com “sorres de Begur”. Posteriorment va canviar la denominació, continuant la mateixa tasca, fins que l’any 1992 va començar l’explotació de la pedrera.

Ens presentem

QUALITAT & RESPONSABILITAT

Cadascun dels nostres productes respon a les més altes exigències de qualitat i el servei al client és la nostra primera norma de treball, en un constant procés de renovació i d’atenció a les novetats del mercat.

Disposem de laboratori propi per a fer el seguiment continu de cadascun dels processos de fabricació, tant de matèries primeres com de productes elaborats. ÀRIDS BOFILL, S.A. forma part de les diferents associacions en cada una de les seves activitats: Gremi d'àrids de Catalunya i Associació Nacional de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP).

Treballem activament per a minimitzar l’impacte medi ambiental que les nostres activitats i instal·lacions puguin generar, utilitzant els mitjans necessaris, disponibles i viables per evitar i prevenir la contaminació del medi ambient i seguint la legislació medi ambiental aplicable a totes les nostres activitats, instal·lacions i productes. Tenim cura de la regeneració de les àrees explotades, amb la replantació de la flora autòctona, típica d’aquest entorn mediterrani, essent un exemple reconegut de restauració integrada.

Qualitat i responsabilitat

PREVENCIÓ

Conscients de la importància de la prevenció, en la vigilància de la seguretat i la salut, tenim concertada la realització de l’activitat preventiva de tot el personal de l’empresa, en la manipulació de les matèries primeres i en la formació per a la correcta utilització de la maquinària.

En un àmbit tant exigent com és el de la construcció i les obres públiques, ÁRIDS BOFILL, S.A. fa l’esforç diari d’oferir a les empreses i als professionals els millors productes al millor preu i el millor servei, treballant amb la il·lusió de fer les coses ben fetes. Per a tot això compta amb un qualificat equip tècnic i humà, per a aconseguir cada dia la confiança dels seus clients.

Prevenció